Koszyk

Regulamin

Galeria obrazów FineArtExpress – Regulamin

1. Galeria obrazów online - portal dla artystów

Galeria obrazów online FineArtExpress to portal dla młodych współczesnych malarzy, grafików, rysowników, fotografów i artystów wizualnych oraz miłośników sztuki i osób szukających inspiracji przy urządzaniu i dekoracji wnętrz mieszkalnych i biurowych. Oferujemy do sprzedaży obrazy olejne i akrylowe, obrazy drukowane na płótnie w różnych formatach do dekoracji ścian, do salonu, biura i inne reprodukcje.

Galeria obrazów FineArtExpress (zwana też „sprzedającym” lub „administratorem”) udostępnia artystom wizualnym, zarówno profesjonalistom jak i amatorom (zwanym dalej „twórcami”) powierzchnię reklamową i sprzedażową do prezentacji i sprzedaży dzieł plastycznych.
Galeria działa online pod adresem fineartexpress.pl. Właścicielem i administratorem galerii FineArtExpress jest Malena Magdalena Walulik z siedzibą w Warszawie, ul. Czardasza 2/1, 02-169 Warszawa, działająca na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 527-151-06-32, nr Regon 011145483.

Złożenie zamówienia przez klienta oraz założenie przez twórcę profilu w galerii i załadowanie plików graficznych w celu zaoferowania ich do sprzedaży jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

2. Kontakt z galerią obrazów FineArtExpress

Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 pod nr 697063361 lub 22 8464339, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza kontaktowego w górnym menu. Sprzedającym jest galeria obrazów FineArtExpress.

3. Sprzedaż oryginałów obrazów i reprodukcji

Internetowa galeria obrazów FineArtExpress sprzedaje oryginalne prace artystów, wykonane każdorazowo własnoręcznie przez twórcę w jednym egzemplarzu oraz reprodukcje ze zdjęć i innych plików graficznych umieszczonych w galerii przez twórców, drukowane na różnych nośnikach w trybie druku na życzenie. 

4. Założenie profilu (konta)

Galeria obrazów FineArtExpress umożliwia każdemu twórcy założenie konta, co jest warunkiem uczestniczenia w sprzedaży reprodukcji i oryginałów obrazów przez twórców. Po założeniu profilu twórca może opublikować swoje portfolio, zawierające jego biogram i informacje o jego twórczości. Profil można zamknąć w dowolnym czasie zwracając się mailem do administratora, który usunie konto, co skutkuje usunięciem wszystkich załadowanych plików. Galeria uprawniona jest równocześnie do usunięcia profilu twórcy w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

5. Ceny oryginałów obrazów i reprodukcji

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Na cenę oryginału dzieła składa się cena podana przez twórcę oraz narzut doliczany przez galerię. Cena ostateczna reprodukcji jest składową kosztów druku, narzutu galerii oraz marży twórcy, którą ustala on samodzielnie i która jest w całości jego przychodem. Ceny podane w galerii są wiążące tylko w chwili składania zamówienia i mogą ulegać zmianom. Nie dotyczy to zamówień w trakcie realizacji. Na życzenie klienta wystawiamy rachunek. 

Marża należna twórcy za sprzedane prace przelewana jest na jego rachunek bankowy. Przychód uzyskany ze sprzedaży podlega opodatkowaniu i twórcy rozliczają się z niego samodzielnie.

6. Sposób płatności

Płatności można dokonać w systemie bezpiecznych płatności online Przelewy24 lub PayPal – po wybraniu opcji płatności klient zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji – lub przelewem bankowym – na numer konta bankowego galerii: PKO Bank Polski, konto Inteligo nr 50 1020 5558 1111 1224 2160 0204.

7. Realizacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając produkt oferowany przy danym zdjęciu (oryginał lub reprodukcja). Po wrzuceniu produktu do koszyka, wypełnieniu formularza zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, zatwierdzeniu ceny produktu i ceny przesyłki oraz dokonaniu zapłaty zamówienie kierowane jest do realizacji.

Zamówienia online można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu, ich realizacja odbywa się tylko w dni robocze. Przeciętny czas realizacji zlecenia wynosi od 3 do 5 dni w zależności od rodzaju zamówionego produktu i dostawcy towaru. Produkty na terenie Polski dostarczamy kurierem lub przesyłką priorytetową Poczty Polskiej. Przesyłki zagraniczne omawiane są indywidualnie z klientem. W przypadku przedpłaty na rachunek bankowy czas realizacji liczy się od dnia wpływu przelewu na konto bankowe galerii. Podawany czas realizacji zamówienia jest terminem orientacyjnym i może podlegać wahaniom. Dokładny termin realizacji zamówienia podawany jest pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym do klienta na podany adres e-mail.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych osobowych i adresu dostawy. Galeria FineArtExpress nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów wynikających z dostarczenia przesyłki pod nieprawidłowy adres na skutek podania przez klienta błędnych danych.

8. Zwroty i reklamacje

Klient, który zakupił oryginał dzieła artysty, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni, powiadamiając galerię drogą elektroniczną o rezygnacji z zakupu. Termin dziesięciodniowy, w którym klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwrotu dokonuje się na własny koszt na adres nadawcy, który wysyłał przesyłkę, w oryginalnym, nie uszkodzonym opakowaniu.

Zwrot kosztów na rachunek bankowy podany przez klienta nastąpi po potwierdzeniu przez artystę, że otrzymał swoje dzieło i że jest ono nieuszkodzone.

Obrazy zakupione w galerii obrazów FineArtExpress, które są drukowane na żądanie w formie reprodukcji, nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Regulacje prawne dotyczące zwrotu towaru nie dotyczą usług druku na żądanie, ponieważ nie jest to produkt gotowy, wyprodukowany przed zaoferowaniem go do sprzedaży (prefabrykowany), lecz przygotowywany i drukowany na indywidualnie zamówienie klienta według jego specyfikacji podanej w momencie wyboru produktu w okienku wyboru rodzaju wydruku. W takim przypadku zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827, art. 38 pkt. 3) prawo klienta do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru po rozpoczęciu realizacji zamówienia jest wyłączone.

O ile nabyty towar objęty jest gwarancją współpracującej z galerią drukarni, której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, klient może zgłosić reklamację powołując się na zakres i terminy udzielonej gwarancji.

Niezależnie od przysługujących uprawnień reklamacyjnych z tytułu gwarancji producenta, nabywcy przysługuje reklamacja z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady. Galeria FineArtExpress nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Reklamacje należy składać elektronicznie na adres kontakt(at)fineartexpress.pl lub przesłać pocztą na adres ul. Czardasza 2/1, 02-169 Warszawa.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail nabywcy, datę sprzedaży, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania nabywcy i wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt galerii na powyższy adres. W przypadku uzasadnionej reklamacji klient otrzyma pełnowartościowy produkt lub jeżeli nie będzie to możliwe – zwrot pieniędzy. W przypadku reklamacji nieuzasadnionych towar jest odsyłany do klienta na jego koszt. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni kalendarzowych od ich złożenia. 

9. Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich plików graficznych prezentowanych w galerii FineArtExpress należą do twórców. Twórcy publikujący w galerii plik graficzny oświadczają, że przysługują im wobec dzieła nieograniczone prawa autorskie i mogą rozporządzać prawami majątkowymi, że przesłane dzieło nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu oraz nie jest obciążone roszczeniami i prawami osób trzecich, w tym prawami innych osób do ochrony wizerunku. W przypadku dochodzenia przeciwko administratorowi galerii FineArtExpress roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia praw autorskich, zobowiązują się zaspokoić te roszczenia w całości, a w razie sporu sądowego pokryć również koszty postępowania. Publikując prace w galerii obrazów FineArtExpress twórca automatycznie udziela galerii nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do komercyjnego wykorzystania plików graficznych w celu wykonania i sprzedaży reprodukcji w zakresie usług oferowanych przez galerię.
Równocześnie twórca wyraża zgodę na wykorzystanie przez galerię prac umieszczonych przez niego na profilu w innych miejscach w internecie, prasie i telewizji w celach promocyjnych i reklamowych.

10. Ochrona treści

Zabronione jest umieszczanie w galerii FineArtExpress treści wulgarnych, obraźliwych, zawierających przemoc, pornograficznych, godzących w wizerunek innych osób lub ogólnie naruszających przyjęte wartości społeczne lub obowiązujące przepisy prawa, a także plików nie spełniających wymagań technicznych, przypadkowych, spamerskich, zawierających istotne błędy lub rażąco słabych artystycznie. Dotyczy to również treści opisów prac i komentarzy na forum. Galeria FineArtExpress uprawniona jest do moderacji przesyłanych materiałów. Pliki o takich treściach będą usuwane z galerii, a notorycznie powtarzające się przypadki takich naruszeń regulaminu będą skutkowały zawieszeniem lub usunięciem konta twórcy. 

11. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w systemie zamówień galerii obrazów FineArtExpress. Dane te będą przetwarzane tylko dla potrzeb realizacji zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem firm niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. obsługa płatności online, współpracujące drukarnie i wysyłka). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych w bazie galerii i ich poprawiania.
Pliki graficzne umieszczone przez twórców na ich profilach przechowywane są w sposób bezpieczny i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody autora.

12. Postanowienia końcowe

Galeria obrazów FineArtExpress zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez użytkowników, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w galerii FineArtExpress.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Nasze produkty

OBRAZY NA PŁÓTNIE

Obrazy na płótnie

Reprodukcje obrazów drukujemy na bawełnianym płótnie artystycznym canvas naciągniętym na drewniany blejtram. Obraz ze zdjęcia jest doskonałym prezentem, gotowym do powieszenia na ścianę. 

 

więcej...

WYDRUKI GICLEE

Wydruki Fine-Art

Wydruki artystyczne giclee wykonujemy na specjalnych papierach typu fine-art, które zapewniają doskonałą jakość i trwałość drukowanych zdjęć oraz nadają pracy artysty szczególny charakter.

 

więcej...

PLAKATY

Plakaty

Plakaty drukujemy na wysokiej jakości papierze o doskonałych parametrach technicznych. Idealne rozwiązanie na ożywienie charakteru wnętrza.

 

więcej...

Jak zamawiać?

Galeria obrazów FineArtExpress prezentuje nowoczesne obrazy, grafiki i fotografie współczesnych młodych artystów oraz obrazy tradycyjne namalowane przez znanych malarzy. Wybierz zdjęcie i zamów reprodukcję obrazu na płótnie lub na papierze archiwalnym albo zamów oryginał oferowanej pracy, jeżeli jest dostępny.

Zamawianie jest bardzo proste:

Krok 1

Krok 1.

Wybierz zdjęcie i produkt. Wybierz wielkość wydruku albo zdecyduj się na oryginał pracy.

Krok 2

Krok 2.

Włóż do koszyka i opłać zamówienie korzystając z płatności elektronicznych.                                

Krok 3

Krok 3.

Drukarnia otrzyma gotowy, wykadrowany plik do druku o określonej wielkości i rozdzielczości.          

Krok 4

Krok 4.

Po wydruku i zmianie statusu zamówienia na „zrealizowane” otrzymasz maila z informacją o wysyłce.

 

 

Reprodukcje i oryginały nowoczesnych obrazów na portalu młodych polskich artystów malarzy i fotografików. Obrazy olejne, akrylowe, rysunki i grafiki drukowane na płótnie i papierze fine art. Internetowa galeria młodej sztuki i słynnych mistrzów malarstwa. 

 

Payu

Copyright © Fine Art Express 2015. Designed by C-designer.